8/9/07

Es P.LI.B. en es programa de ràdio "En bon mallorquí", 96.6 F.M., fa sa convocatoria de sa propera reunió.

Vull convidar-vos a una reunió es proper dimarts, dia 11 de setembre, a les set i mitja de s´ horabaixa (19.30hs.) en es local des carrer Ocells, número 31, lletra E, de Son Cotoner, a Palma. Aquesta reunió servirà per donar-vos a conèixer un nou partit polític que se nom "Projecte Lliberal Balear", que se ha fet per a tots voltros i per defensar es bilingüisme castellano-balear.

Aquest partit de nova constitució se nom "Projecte" perquè neix obert a tots, és una idea d´ unitat balear que se ha d´ anar fent poc a poc, amb vocació de permanenci, per presentar-mos d´aquí a quatre anys a ses eleccions municipals i autonòmiques de 2011. Hi ha molt de temps per davant, suficient per a consolidar un partit independent que defendrà sa llengo, histori i costums de Ses Illes Balears.


Aquest projecte és "Lliberal", agafa tota una tradició des liberalisme europeu que té més de dos cents anys.

Entenem que fa falta un partit estructural que tingui a sa persona i sa llibertat individual amb respecte envers els demés com a referenci, que torni a tractar sa política amb humanisme, com a una eina a es servei de ses persones.

Vivim temps d´incertesa, que són molt difícils per mor de sa falta d´implicació d´una societat que cada vegada és més apàtica amb els problemes socials i culturals, i més materialitzada.

També se nom "Balear" perquè és per a totes ses Illes Balears, no domés per a Mallorca. No és un partit regionalista, sinó que té uns ideals i una filosofia lliberal que pot ser perfectament una força, una tercera via alternativa i que s´en pot dur a la resta d´Espanya.

Sa democraci, domés de contar amb sos partits d´ esquerres i de dretes i sense es partit lliberal, no està completa, no és completa si li falta es partit lliberal, ja que es Liberalisme va estar un des pares de sa separació de poders i de sa democraci mateixa. Estem, per tant, davant d´un projecte d´ importanci, que pot sortir endavant amb fe i amb vostra ajuda, mirant sempre de no perdre sa nostra forma de vida mediterrània i sa qualitat de vida que tenim a ses Illes Balears.

Gracis a tots.
* * *
També vull donar s´enhorabona a en Joan Pericás, investigador hidrològic, per es seu article dedicat a s´aigo de ses Illes Balears publicat en es diari Ultima Hora d´avui, secció Tribuna.
* * *
Així mateix vos inform de que continuaré xerrant en es programa Tertúlia de ciutadans, de Ràdio Balear, 99.9 F.M., tots els dijous de 13 a 14 hs. (Ràdio Balear en directe: http://www.radiobalear.com/)

No hay comentarios:

Publicar un comentario