17/2/11

La Asociación de Vecinos Tenis Mallorca (Can Baró) nos informa sobre la recuperación positiva de solares.


Recuperación solares en Can Baró
Can Baró, Palma, Illes Balears -
Associació de Veïns Tennis Mallorca (Can Baró)
El antes y después de los solares de Can Baró.


Mensaje de Associacio de Veïns Tennis Mallorca (Can Baró):
...Les invitamos a visitar las fotos del antes y después de los solares que recuperamos en nuestro barrio. Lean por favor el artículo de Nanda Caro sobre nuestra asociación: http://nandacaro.balearweb.net/post/96891 -- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TENIS MALLORCA-CAN BARÓ

11/2/11

Es Projecte Lliberal PLIB-PLIE presentará sa seva candidatura a s'Ajuntament de Marratxí


Foto: Membres del Projecte Lliberal de Marratxí.
.
Es Projecte Lliberal Balear (PLiB) ha presentat avui divendres davant sa premsa els que seràn els caps de llista per a les pròximes eleccions a s'Ajuntament de Marratxí.
.

Encapçalant es Projecte Liberal Marratxí, Francisca Juan Julve (coneguda a Pòrtol com s'infermera), es mostrà molt il·lusionada per sa seva candidatura a sa Batlia, des d'on està “disposada a lutxar pel benestar dels marratxiners". Paquita, dona de gran empenta, volgué recordar com, fa 21anys, i just arribada a viure a Pòrtol, liderà una gran campanya per aconseguir una farmàcia al nucli, necessaria per a tots els veïns i, en especial, per a aquells de més edat. Orgullosa com está de que els seus nets puguin avui beneficiar-se de sa farmàcia, na Paquita tornà a mostrar el seu compromís amb els altres, i molt conscient de les necesitats de Marratxí, es mostrà disposada “a fer renou” pel seu poble. “Serem la gran sorpresa per Marratxí”, sentencià.
.
Francisca Juan expresà la seva satisfacció per l'equip que l'envolta. Entre ells, destacà els seus números 2 i 3, en Sebastià Escarrer Mulet i na Regina Cervantes Fernández de Castro. Escarrer, presentat per Na Paquita com un portolà íntegre, honrat i molt bona gent, es mostrà molt il·lusionat per poder participar en aquest nou projecte i expresà la seva màxima confiança i màxim suport a la candidata a sa Batlia. Es número dos des Projecte Liberal Marratxí ha xerrat sobre la seva inquietut per aconseguir fer un tipus de política pel poble que ha resumit amb una paraula: “sana”.
.
Com un “alé d'aire fresc” presentà Na Paquita Juan la seva número 3, Regina Cervantes, en la imatge de la qual es materialitza el suport al jovent. Cervantes ha mostrat sa seva il·lusió a tractar de fer millor sa vida dels Marratxiners i a aprendre cada dia, recuperant els valors socials com s'altruisme, sa humiltat i s'honradesa.
.
Francisco Fernández Ochoa, president estatal de sa formació Proyecto Liberal Español, convidà els seus companys a “lutxar i transmetre tots aquests valors” que comparteixen, “com ara sa llibertat i el reconeixement de drets fonamentals de sa persona, valors que s'han de trasmetre amb fets i no paraules”. Així, Treballar pels maratxiners és l'aspiració d'aquestes persones que, si bé no havien tengut massa contacte amb sa política, s'autoproclamen com a “bones persones, properes als problemes del poble”. Més informació http://www.plibmarratxi.blogspot.com/

3/2/11

Las entidades ciudadanas le piden al Consell mayor participación en los Plenos.Volem aprofitar sa nostra intervenció com entitat de participació ciutadana en aquesta proposta per recordar-li, Sra. Presidenta, que, fins ara, ses entitats ciutadanes enregistrades domés tenim ocasió de participar en es Plé quan es tracta de propostes però no a ses mocions i com es pot comprovar es nostro criteri, ses nostres aportacions, fetes més enllà des període d´informació pública que está contemplat legalment i encara que no guardi sa finalitat de sa nostra entitat ciutadana relació directa am l´objecte de sa disposició de que es tracti, como avui sa Caça; generen concienciació ciutadana, reflexió cívica, en definitiva respón a un comportament purament democràtic d´aquesta participació a ses Institucions.

Es per aquest motiu que ens volem manifestar contraris a sa pràctica establerta per es Consell de Mallorca en els Plens de no deixar intervenir a aquestes asociacions de participació ciutadana sino és domés per ses propostes, amb la limitació que aixó suposa per sa práctica democràtica que, com deïm, ben canalitzada i normalitzada serveix a enriquir els elements de debat i d´opinió antes de prendre acords plenaris que pot esser no teníen en compte aspectes que per ses nostres entitats sí que són rellevants i que amplien ó són complementaris, depén dels casos, de sa regulació administrativa.

En consecuència, sa Unió d´Asociacions de Mallorca demana dels partits polítics que conforman s´ámbit institucional actual des Consell de Mallorca que ens permetin tornar a ses dinámiques més democrátiques, que revisin es reglament general del Consell de Mallorca de manera que no se minvi a ses Entitats de participació ciutadana sa seva capacitat democrática i constitucional d´intervenir en els Plenos des Consell de Mallorca i així, no domés puguin intervenir ses entitats de participació ciutadana en ses propostes, sino també en ses mocions i altres punts de s´ordre del dia dels plenaris del Consell de Mallorca.