17/9/10

Los plenos extraordinarios del Ayuntamiento de Palma hoy, los más interesantes y polémicos de la Legislatura.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA (17-09-10)
Intervenció de l´Unió d´Associacions de Mallorca.
Solicitud de información sobre el Palacio de Congresos.


Cuando se proyectó el Palacio de Congresos de Palma bajo un ambiente generalizado de optimismo se hizo atendiendo a los estudios de mercado, a la demanda que muchos empresarios y hoteleros nacionales e internacionales harían de sus servicios e instalaciones, dos años después ya no se habla sobre su rentabilidad sino de si realmente podrá acabarse o no.

En su momento no se construyó un parking subterráneo porque hubiera sido el más caro del mundo dados los problemas de inundación y de desgaste de los pilares de las edificaciones colindantes, en realidad el problema del Palacio de Congresos no es sólo la financiación de las obras, sino si realmente se amortizará la inversión, y de ser así en cuanto tiempo. Es ésta la razón de que no se haya encontrado todavía una financiación pública o privada para un proyecto emblemático y muy necesario para la ciudad, seguirá siendo en 2011 necesario un Palacio de Congresos para Palma, qué ha cambiado en estos dos años de inactividad.

La idea de su construcción pudo ser acertada o no en su momento; pero lo que está claro es que tener una infraestructura de esa envergadura y con una apariencia nefasta para los que nos visitan al permanecer inacabada se ha convertido en una cuestión más de responsabilidad, de sacar el proyecto adelante para no dar la imagen de que la primera y más famosa primera línea en todo el mundo se ha construido a golpe de intereses financieros venidos al traste por las guerras de influencias y la crisis. El dilema por tanto es saber quién y en qué Legislatura le dará una salida al problema, pues a estas alturas de la presente Legislatura parece más bien un asunto enquistado de los que no encuentran salida. Y decimos quién porque en otras ciudades de España siempre ha sido alguien con suficiente calado político, con influencias y con deseos de darle lo mejor a su tierra quien ha intercedido para que se hiciera un Palacio de Congresos en su Ciudad. Evidentemente sería de ilusos pensar que esta manera de proceder en Palma sirviera de algo, aquí más bien la política genera más problemas de los que resuelve en función de si hay o no dinero en las arcas públicas.

Si esto es así cabe preguntarse cuál es el papel real del Ayuntamiento en todo esto, porque evidentemente la responsabilidad es ahora del ente público, a la vista de que los intereses empresariales privados han desaparecido, por lo menos por el momento de un posible escenario de solución al invento.

La inversión pública se ha demostrado como la mejor herramienta que tienen los entes públicos para ayudar a salir de la crisis, para crear empleo aunque sea de una manera transitoria, pero evidentemente lo que no se puede hacer es nada, ya que todos los problemas que hemos señalado y la profundidad de la recesión financiera y crediticia que padecemos lo han convertido en un problema de gestión pública.
-

Fdº. Francisco Fernández Ochoa.
Vocal de la Unión de Asociaciones de Mallorca.


Intervención sobre los polígonos industriales, Zona M.

Nota última hora: Cort anuncia la inyección de dos millones de euros en el Palacio de Congresos para avanzar las obras, se aumenta la partida prevista inicialmente pero no se modifica el aporte final previsto a esta infraestructura. Noticia a 20/09/2010. http://www.mallorcadiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57517&Itemid=31

Texto secundarioPLE EXTRAORDINARI DE S´AJUNTAMENT DE PALMA (17-09-10)
Intervenció de S´Unió d´Associacions de Mallorca.
Aprovació inicial zones M.

S´Unió D´Associacions de Mallorca en aquest punt exposa el següent:

Sa indústria, més enllà des turisme, no existeix en ses Illes Balears. En conseqüència, cridar Polígons Industrials a unes àrees que, en realitat, estan essent ocupades per empresaris mitjans no és, en absolut, ajustat a la realitat. L'adequat seria tornar a regular aquestes zones i normalitzar la seva situació conforme a sa realitat, de tal manera que l´ empresariat obtingui els avantatges que la seva condició li ofereix en decidir situar l'empresa en aquestes zones reservades a determinades activitats.

Aquesta és l'argumentació realista que les associacions d'empresaris estan traslladant a les instàncies polítiques perquè actuïn en conseqüència i adeqüin les normes perquè l empresariat balear tingui dret en aquestes millores en uns moments d'important crisi en la seva productivitat.
El debat polític que s'ha generat sobre la necessitat de l'increment de l'edificabilitat externa o interna als polígons industrials és insuficient si, de fons, en la via de fet de l'urbanisme en aquestes zones M no s'adeqüen les normes per no efectuar distincions entre empresaris e industrials.
Els usos específics dels polígons han de respectar-se, alló que no es pot consentir és determinar un ús específic per a industrials quan en la pràctica els qui ocupen aquestes zones són, en realitat, empresaris de tipus mitjà que distan molt del que significa esser industrial.

Aquesta perversió de la norma establerta produeix diverses conseqüències, totes elles d'il·legalitat manifesta, d'una banda els industrials veuen minvat el seu dret d´esser més grossos al fet que els polígons industrials creixin, amb el que no poden ampliar les seves instal·lacions a un preu de mercat raonable, el preu de les naus industrials es dispara generant costos inasumibles i, per una altra, els empresaris estan ficats en un règim o tractament normatiu que no els correspon.

En definitiva, la norma administrativa està en aquest cas molt per darrere de la realitat als polígons industrials de Mallorca, estiguin o no consolidats, ja que aquestes suspicàcies estan generalitzades en tots ells.
La racionalitat de l'urbanisme i la seva coherència obliguen a una gestió del sòl realista, que afavoreixi a la productivitat i s'estalvi dels empresaris e industrials, sobretot en aquests moments de crisis en els quals la inoperància legislativa i política aguditza considerablement el cost suportat per els qui generen realment i on es mou una gran part de la riquesa de les Illes Balears.Quan els partits polítics -uns d'acord, uns altres no- consensuen parcialment, sense unanimitat els usos d'aquestes zones el que estan fent en realitat és pervertir el sentit últim, finalista dels usos que han de esser els establerts legalment ja sigui de manera especial o generalista, depenent de l'interès al que serveixin; però els usos no poden consensuar-se perquè des del moment en què difereixen de alló que normativament s´ha establert la variació dels usos és equiparable a l'urbanisme a la carta, una pràctica urbanística detestable i administrativament incorrecta.
Quan en un Ple d'Ajuntament els partits polítics, tant del govern com de l'oposició, no mostren un acord unànime sobre la manera en què han d'establir-se els usos en aquestes zones el que està succeint és que es causa un perjudici per a aquells empresaris i industrials que observen com es donen, es consenteixen, diferències entre el consolidat i el que s'até a la nova manera de procedir urbanísticament parlant, és a dir, relativisme, incertesa i pràctiques urbanístiques irregulars, llunyanes a la racionalitat de la qual parlàvem al principi i per tant contràries a la millora de la productivitat industrial i empresarial, tot un desajustament en els moments de crisi econòmica que patim.
La influència i els efectes que els acords plenaris produeixen depenent de si s'adopten les decisions polítiques ja no de manera consensuada, sinó de manera profunda, sent conscients de l'entramat normatiu subjacent i de les conseqüències de les mateixes en la creació de teixit industrial i empresarial són tan importants que la divisió política en aquests assumptes recondueix la generació de riquesa a l'existència de majories plenàries, com més absolutes més garanties, més seguretat jurídica se li ofereix als empresaris i industrials des del públic perquè realitzin els seus negocis.
En conseqüència, Sa Unió d'Associacions de Mallorca exigeix que els plantejaments o propostes dels partits polítics responguin a una base comuna, meditada en temps de crisi i desenvolupada d'acord a la norma, portant als polígons industrials al més estricte compliment de la legalitat, normalitzant el seu funcionament sense crear especulació en els terrenys o en l'increment de les quotes d'edificabilitat, sense perdre de vista la millora de la productivitat en aquests moments en els quals sortir de la crisi és la prioritari, ja que, en el futur els acords plenaris poden adoptar-se en un altre sentit; però el que s'ha de fer en aquest moment només pot fer-se d'una manera per sortir de la crisi i és amb el consens de tots els partits polítics, sense excepció.

1 comentario:

  1. Queria invitaros a participar en http://www.foropolitico.net, la nueva comunidad online para debatir sobre politica relajadamente.

    Saludos

    ResponderEliminar