15/11/10

Es Projecte Lliberal de Marratxí tindrá delegats a Pòrtol, es Pont d´Inca i Urbanitzacions.

Foto: Moment de sa reunió a Pòrtol amb En Francisco Fernández i Na Paquita Juan.
A ses reunions que es Projecte Lliberal ha començat a Marratxí es plantetja sa possibilitat de que n´hi hagi delegats de zona ademés de a Pòrtol, en es Pont d´Inca i urbanitzacions, en definitiva allà a on es concentri es major nombre de sa població. És necesari tornar a ses polítiques que escolten en es veïns, volem que es pobles continúin essent pobles; però dotats ambs els servicis socials i de transports que pugin facilitar sa vida laboral moderna d´es portolans i marratxiners.

No hay comentarios:

Publicar un comentario