29/7/08

Així han començat tots els partits que després han tornat grossos: mallorquins de sa part forana uniu-vos.

Ens han comunicat s´acceptació que té es nostro discurs de presentació entre es mallorquins de sa part forana que demanan còpias des CD de presentació 2008 per estar informats des nostro Projecte Lliberal Baleà. Gracis a tots, uniu-vos i recolçau els partits que volem un bé per ses Illes i no per ells mateixos. Si voleu una còpia des Cd demanau-la a info@plie.es vos enviarem una còpia gratuita per hom, sense despeses, allá a von digueu. Els nostros afiliats i simpatitzants ho són de tot cor, no per sa butxaca.

Nos han comunicado la aceptación que recibe nuestro discurso de presentación entre los mallorquines de "sa Part Forana" que nos piden copias del CD de presentación 2008 para estar informados de nuestro Proyecto Liberal Balear. Gracias a todos, uníos y apoyad a partidos que quieren un bien para las Islas y no para ellos mismos. Si desean una copia del Cd pídanla en info@plie.es y se les enviará una copia gratuita por persona, sin gastos, en la dirección que se nos indique. Nuestros afiliados y simpatizantes lo son de corazón, no lo hacen por el interés del bolsillo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario